Általános Szerződési Feltételek

MosolyAnyu

Képviselője: Tóthpál-Demeter Andrea

székhelye: 1161 Budapest Köztársaság útja 35.
telefon: +36 (20) 2 943 243
e-mailcím: andi@mosolyanyu.hu
honlap: www.mosolyanyu.hu

mint képző (továbbiakban: MosolyAnyu) a Hypnobirthing® nemzetközi szülésfelkészítő tanfolyam (továbbiakban: HB tanfolyam) átadásával, mint szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos Általános Szerződési Feltételeit az alábbiakban rögzíti.

A HB tanfolyamra való jelentkezéssel a jelentkező (továbbiakban: jelentkező) elfogadja MosolyAnyu Általános Szerződési Feltételeit és tudomásul veszi az adatvédelmi tájékoztatót.

1. JELENTKEZÉS A KÉPZÉSRE

A MosolyAnyu HB tanfolyamának ismertetőjét, időpontját, jelentkezési űrlapját és díját közzéteszi a honlapján.

Online jelentkezés

A képzésre csak a honlapon keresztül, online módon lehet jelentkezni. A Jelentkező a “Jelentkezés” gomb megnyomásával tudomásul veszi és elfogadja az itt leírt Általános Szerződési Feltételeket.

Jelentkezések elfogadása

A jelentkezéseket MosolyAnyu a beérkezés sorrendjében fogadja, visszaigazolja és a képzéssel kapcsolatos aktuális információkról tájékoztatja a jelentkezőt. A MosolyAnyu fenntartja a helyszín vagy időpont változtatás jogát.

A jelentkező helyének biztosítása érdekében adminisztrációs díj fizetésére kötelezett, amelyet a jelentkezés visszaigazolást követően átutalással köteles teljesíteni a Tóthpál-Demeter Andrea ev. 12010855-01683832-00200007 számú számlájára. A jelentkezés az adminisztrációs díj megfizetésével válik véglegessé.


2. FIZETÉSI FELTÉTELEK


HB tanfolyam díja

A jelentkezés az adminisztrációs díj fizetésének kötelezettséget vonja maga után, mely 20.000,- forint.

Amennyiben a jelentkező bármilyen okból nem vesz részt a HB tanfolyamon az adminisztrációs díj nem jár vissza.

A HB tanfolyam díja tartalmazza a MosolyAnyu által megszervezett helyszínen, a nap közbeni szünetekkel együtt számolt 2×8 óra időtartamú képzés személyi és technikai feltételeinek biztosítását.


Számlázás, díjfizetés

A jelentkező a teljes részvételi díjat kötelesek a HB tanfolyam megkezdése előtt átutalni vagy a tanfolyam első napján készpénzben megfizetni. Amennyiben a HB tanfolyam teljes díja a tanfolyam megkezdéséig nem kerül kiegyenlítésre, a jelentkező nem vehet részt a HB tanfolyamon.


Lemondási feltételek

A HB tanfolyamon történő részvétel lemondását kizárólag írásban fogadja el a MosolyAnyu, az adott HB tanfolyam kezdését megelőző legkésőbb 15. napig. A beérkezett lemondást 48 órán belül MosolyAnyu írásban visszaigazolja. A HB tanfolyam lemondását követően az adminisztrációs díj nem kerül visszafizetésre.


Minőségi garancia

Amennyiben a jelentkező bármilyen okból elégedetlen a már elkezdett képzéssel, azt nem folytatja, és ez irányú szándékát legkésőbb az első tréningnap kezdetétől számított 4 órán belül a HB tanfolyam oktatónak személyesen vagy írásban jelzi, úgy a tréningköltség adminisztrációs díjjal csökkentett összege visszafizetésre kerül.


3. HB tanfolyam


A HB tanfolyam helye, időbeosztása

A www.mosolyanyu.hu weboldalon meghirdetettek szerint.


A MosolyAnyu vállalja:

● a HB tanfolyam megszervezését, megtartását;
● a jelentkező tájékoztatását a HB tanfolyamról;
● és a MosolyAnyu által előre nem látott okból lemondott HB tanfolyam pótlására pótnap kijelölését és a tanfolyam megtartását.


A HB tanfolyamra jelentkező vállalja:

● a HB tanfolyam rendjének elfogadását;
● a HB tanfolyamon történő pontos megjelenést;
● a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény előírásainak betartását;
● hogy a HB tanfolyam anyagjait semmilyen módon nem sokszorosítja, hang-, videó- és egyéb eszközzel felvételt nem készít;
● hogy a megkapott HB tanfolyam anyagjait másokkal semmilyen formában sem osztja meg – (pl: nem megengedett barátok, ismerősök számára emailben tovább küldés, tárhelyen megosztás, vagy bármilyen fájlmegosztó szolgáltatásra való feltöltés– youtube, torrent, ncore stb.). Jelentkező tudomásul veszi, hogy ilyen jogsértés esetén a MosolyAnyu 5.000.000 Ft, azaz ötmillió forint kártérítési igénnyel jogi útra tereli az ügyet.
● az adatvédelemre vonatkozó előírások betartását.


A HB tanfolyamra jelentkező a jelentkezéssel elfogadja, hogy:

● a HB tanfolyam úgy lett kialakítva, hogy az segítsen a jelentkezőnek megtanulni használni a saját természetes képességeit, hogy az elméjét és testét ellazult állapotába tudja hozni;
● a HB tanfolyam tartalma olyan formában kerül átadásra, amely semmiképpen sem szándékozik egészségügyi véleményt mondani, vagy kezelést javasolni. Minden a várandóssággal, vajúdással és/vagy szüléssel kapcsolatos egészségügyi probléma esetén egészségügyi szakemberhez érdemes és szükséges fordulni.
● a HB tanfolyam oktatója, a HypnoBirthing Institue, vagy bármely képviselője nem tehető felelőssé a várandóssággal, vajúdással és/vagy a gyermek születésével kapcsolatos bármilyen különleges körülmény felmerüléséért.


4. ADATKEZELÉS, TITOKTARTÁS

Jelentkező a MosolyAnyu honlapján való jelentkezéssel tudomásul veszi és elfogadja a MosolyAnyu Adatkezelési tájékoztatóját.

Mind a MosolyAnyu, mind a HB tanfolyamra jelentkező kötelezi magát, hogy a HB tanfolyam során tudomásukra jutó minden adatot, amelyek harmadik fél részére történő átadása az érintett félre nézve közvetlenül vagy közvetve hátránnyal jár vagy járhat – időbeli korlátozás nélkül – bizalmasan, üzleti titokként kezelnek.

Jelentkező tudomásul veszi, hogy a HB tanfolyamról képfelvétel készülhet, melyet a MosolyAnyu marketing célokra korlátlanul felhasználhat. Minden résztvevő, aki a felvételeken feltűnik, csak a beleegyezésével nevesíthető, viszont semmilyen követeléssel nem élhet a felvétel készítőivel vagy a MosolyAnyu szemben.

Budapest, 2019. 08. 01.
Tóthpál-Demeter Andrea ev.