Adatvédelmi Szabályzat

A jelen Adatvédelmi Szabályzat bemutatja, hogy a MosolyAnyu milyen személyes adatokat dolgoz fel, milyen célokra és mennyi ideig tárolja azokat.

1. Az Adatvédelmi Szabályzat alkalmazása

Jelen Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozó szabályokat.

2. Az Adatkezelő meghatározása

Az Ön személyes adatainak adatkezelője a MosolyAnyu képviseletében Tóthpál-Demeter Andrea ev. (székhelye: 1161 Budapest, Köztársaság útja 35., telefon: +36 (20) 2 943 243, e-mailcím: andi@mosolyanyu.hu, honlap: www.mosolyanyu.hu)

3. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok:

● név, e-mail cím, telefonszám, szülés várható időpontja, szülések száma.

4. Az adatkezelés jogalapja

A jelen Adatvédelmi Szabályzatban szereplő személyes adatokat az Adatkezelő kizárólag az alábbi jogalapokon kezeli:

  • az Ön kifejezett hozzájárulásával; vagy
  • az Önnel való kapcsolat tartás teljesítéséhez; vagy
  • olyan esetekben, ahol ez az Adatkezelő jogi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges (pl. pénzügyi tranzakciók, számla kiállítása).
    Ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, Ön bármikor visszavonhatja a hozzájárulását.

5. Az adatkezelés céljai

A személyes adatait a következő célokból dolgozzuk fel:
● az Önnel való kapcsolattartás érdekében;
● a tanfolyammal kapcsolatos adminisztratív és jogi kötelezettségek ellátása érdekében (pl. pénzügyi tranzakciók, számla kiállítása).

6. Adatok felhasználása

Az Adatkezelő a személyes adatait kizárólag a fentiekben említett célokra használja fel.

7. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő által a jelen Adatvédelmi Szabályzattal összhangban kezelt személyes adatok:
● pénzügyi tranzakciótól számított 10 év múlva törlésre kerülnek; vagy
● a pénzügyi tranzakciókat nem érintő adatokat kérés esetén haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon múlva kerülnek törlésre.

8. Személyes adatok biztonsága

Adatai megfelelő védelme, illetéktelen hozzáférés és helytelen felhasználás megakadályozása érdekében az Adatkezelő a szükséges és megfelelő technikai háttérrel és szabályozással rendelkezik.


9. Az Ön személyes adatai

A személyes adataival, annak kezelésével kapcsolatos módosítás, helyesbítését vagy törlését (törlést csak akkor, ha már jogszabály szerint nincs szükség az adatokra), az alábbi elérhetőségeken kérheti:
Tóthpál-Demeter Andrea ev.
1161 Budapest, Köztársaság útja 35.
telefon: +36 (20) 2 943 243
e-mail: andi@mosolyanyu.hu